Şehida                   Kurdistanê             AGİRÎ

Kurdî & Türkçe

Biyografi
Biranin
Helbest
Rupele mêvanan

Kontakt: info

[Destpêk] [Biyografi] [Foto album] [Biranin] [Helbest] [Rupele mêvanan]